Silver Factory vinner av konkurransen

Lokaler for Fagskolen Tinius Olsen er planlagt inn i et nytt bygg på Vestsiden. Forslaget "Silver Factory" ble vinner av plan- og designkonkurransen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Pressemelding:  Kongsberg 22. oktober 2012

Vinnerutkastet fremstår som et signalbygg i den mest positive betydningen av ordet. Bygget står stolt i Hasbergtjerndalen, samtidig som det viser respekt for Kirkegatas historiske hus og aktiviserer vestsidens eksisterende gate- og byrom. Interiøret har et stort potensial for sambruk av fellesfunksjoner, og danner en opplevelsesrik arena for læring, innovasjon og kultur.  Det sa juryleder Erik Løfsnes, da han i dag presenterte juryens dom over vinnerforslaget til kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida, under et arrangement på rådhuset i Kongsberg.

Arkitektene bak vinnerutkastet er det norske arkitektselskapet Code Arkitektur AS og nederlandske Mecanoo Architecten.  Gode svar på komplekse oppgaver Løfsnes fortalte at det står en enstemmig jury bak vinnerforslaget, og skrøt av den høye fagligheten blant medlemmene i juryen. I alt har juryen vurdert sju arkitektforslag ut i fra kriterier som arkitektur, urbanisme, kulturminne, økonomi/utvikling og miljø. Alle forslagene gir samlet og hver for seg gode svar på et komplekst og krevende konkurranseprogram.

Et sentralt spørsmål har vært hvordan anlegget skal unngå å dominere i størrelse og utfordre det verneverdige bymiljøet, samtidig som det knytter til seg og styrker bylivet på Vestsida, sa Løfsnes. Løft for Kongsberg ordfører Vidar Lande, understreket i sin tale at etableringen av en kunnskaps- og kulturpark er viktig for hele Kongsbergsamfunnet, og et nødvendig skritt i videreutviklingen av en by med blikket rettet fremover. Skal Kongsberg i fremtiden være et sted folk vil jobbe, etablere seg og bo, må vi fremstå som en attraktivt by for kunnskaps- og næringsaktiviteter, kultur og teknologiutvikling. Samtidig må vi sikre at Kongsberg som studiested videreutvikles og får en sentral rolle i den fremtidige høyskole- og universitetsstrukturen, sa Lande. Må bearbeides videre Den arkitektoniske løsningen av fasaden på Silver Factory er basert på et "byggekloss"-prinsipp av lange horisontale, etasjevise lameller.

Juryen sier sin begrunnelse at de er imponert over arbeidet som ligger bak vinnerforslaget og mener dette er et prosjekt som kan bli en attraksjon nasjonalt og internasjonalt. Samtidig understrekes det at tilpasninger er nødvendig. Blant annet må den foreslåtte biblioteket, utformingen av kultursalen, bygningsvolum og plassering av Kirkegata 2, bearbeides videre.

Fagskolens identitet må også styrkes. Bare gjennom et omfattende samarbeid med reguleringsmyndigheter og Riksantikvaren og med de ulike aktørene som skal inn i dette huset, kan alle funksjonene få sin riktige plass og utforming, sa Løfsnes.


Publisert 14. januar 2013, oppdatert 11. november 2014.