Studentsamskipnaden

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

SIBU har som hovedoppgave å sørge for et godt velferdstilbud for studenter ved Høgskolen Sørøst Norge, Fagskolen Tinius Olsen og Folkeuniversitetet.

SIBU har følgende velferdstilbud:

  • Studentboliger
  • Barnehage
  • Spisesteder
  • Helserefusjon og sosialrådgivertjeneste
  • støtte til sosiale tiltak
  • Det er lovfestet at hver stuested skal ha en studentsamskipnad, og studentene selv har mes å si i driften av SIBI.

Publisert 8. januar 2013, oppdatert 21. februar 2017.