Automatisering, heltid

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Automatisering som disiplin har et sterkt tverrfaglig preg. Automatisering er høyteknologi anvendt i praksis, og således et fagområde i rask utvikling. En fagskoleingeniør innen automatisering må derfor ha både solid praksis og en til enhver tid oppdatert teoretisk utdanning for å kunne løse automatiseringsoppgaver innenfor sitt arbeidsområde. Fagskoleingeniør med fordypning i automatisering er kvalifisert for stillinger som konstruktører, arbeids-, drifts- og vedlikeholdsledere.

Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Studietiden

 

Heltidsstudiet er en 2-årig utdanning. Studentene følger en oppsatt timeplan disse 2 årene.


Publisert 14. januar 2013, oppdatert 27. juni 2018.