Opptakskrav

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

For detaljert informasjon om opptakskrav og poengberegning, se Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger. For mer informasjon se NOKUTs nettsider.

Søknadsfristen er 15. april det skoleåret du ønsker å starte studiet. Søk gjerne elektronisk på www.vigo.no. Dersom du ikke har norsk fødsels- og personnummer kan du søke på papirskjema.

Dokumentasjon

  • Dersom du har registrert søknaden din i www.vigo.no og du har godkjent karakterer fra skolegang og/eller fag-/svennebrev, trenger du ikke å sende inn dokumentasjon til skolen. Dersom dine karakterer ikke ligger på vigo.no, må du sende bekreftet kopi av vitnemål/fagbrev til oss.
  • Bekreftet kopi sendes til skolen som er førstevalget. Dette gjelder også for alle opplysninger som er registrert manuelt (utdanning, praksis, sertifikater /sikkerhetskurs /autorisasjonspapirer).
  • Kopi av praksisattester og evt. sikkerhetskurs/borekurs/autorisasjoner må alltid sendes inn.
  • Kopi av jobbattester som er relevante for fagretningen du søker deg til.
  • Søkere med utenlandsk utdanning/praksis må alltid sende inn bekreftet kopi av vitnemål og praksisattester (oversatt til norsk av en offentlig godkjent /statsautorisert translatør).
  • Søknader mottatt i papirformat skal alltid vedlegges dokumentasjon.

Tidsfrister

Har du spørsmål, ta kontakt med fagskolen! Telefon: 31 00 80 75 / 31 00 73 50 eller e-post: ft...@bfk.no


Publisert 15. januar 2013, oppdatert 26. september 2017.