Studer lettvektsmaterialer!

Velg komposittutdanning i teknologibyen Kongsberg og bruk Europas mest moderne laboratorium!

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fagskolen Tinius Olsen tilbyr utdanning innen kompeosittmaterialer. Lettvekts materialer har lenge vært benyttet innen fly-, bil- og sports- industrien, men benyttes nå stadig mer innen andre produktområder også. 

Fagskolen har sammen med både høyskolen og videregående skole utviklet et eget laboratorium for komposittutdanningen. Kongsberg Defense System har bidratt med utstyr som bl.a. en Autoklave for produksjon av karbonfiber produkter. Mer informasjon finner du på våre nettsider,  Facebook sider og Youtube kanal.

Vi har også laget en video om fremgangsmåten for støping av et go-cart sete i karbonfiber: 

 

Muligheter for deg som har fagskoleutdanning innen TIP

Dette er en ny og fremtidsrettet utdanning i Norge om morgendagens materialer, og vi som skole er ute etter studenter som er interessert i å bli med på å utvikle disse. Derfor har vi også et tilbud til deg som er uteksaminert fra TIP-linjen (bil-, maskin- og mekatronikk-) på fagskolen etter 2008. For deg vil det være mulig å starte direkte i 2. klasse kompositt fordi her er fokuset på fordypningsfagene og hovedprosjektoppgaven innen utdanningen. 1. klasse fagene er i innhold like med hva du har hatt tidligere.

Studentene har også laget en video om skoledag for kompositt studenter.


Publisert 6. mars 2017, oppdatert 18. mai 2018.