Informasjon til nye studenter

Her er oversikten du trenger ved studiestart.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Brev

Rundt 21. juni sender vi på epost til alle som har takket ja til studieplassen.

 

Nye studenter, stedbasert

Skolestart er mandag 21. august 2017, klokken 10.15 (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg)

Program for skolestart, 1. klasser 

Sommerkurs i matematikk (egenandel kr.2600,-). Tilbudet blir satt i gang ved tilstrekkelig påmelding. Kurset starter klokken 0900 mandag 31. juli og avsluttes fredag 11. august. De andre dagene 0800-1400.  Fagskolen Tinius Olsen registrerer din påmelding til sommerens mattekurs via innbetaling på bankkonto 1503 75 52248, Fagskolen Tinius Olsen, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg. I meldingsvinduet skriver du ”Sommerkurs matematikk 2017”. Husk også å skrive navnet ditt i meldingsvinduet.  Oppmøte: klasserom 5111 ( 5. etasje)

Semesteravgift: kr. 525,- pr. semester.

Pensum: tildeles ved skolestart. Skolebøker kan kjøpes i Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg.

 


2. kl. studenter, stedbasert

Skolestart er mandag 21. august 2017, klokken 10.00 (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg)

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Semesteravgift: kr. 525,- pr. semester.

Program for skolestart høsten 2017

10.00-11.30: Oppstart og registrering (2FMA/2FME/2FKO- rom 2216/2217, 2FEL- rom 2226, 2FAN/2FBY- rom 2214 )

11.30-12.15: Lunsj

12.15-16.00: Kick off for hovedprosjekt (Helga)

Det vil kunne forekomme endringer på grunn av romtilgang og eksterne foredragsholdere. Nettsiden oppdateres til skolestart.

 


Nye studenter, nettbasert

Program for skolestart, uke 35 ( gruppe 1)

Program for skolestart, uke 36 ( gruppe 2)

Sommerkurs i matematikk (egenandel kr.2600,-). Tilbudet blir satt i gang ved tilstrekkelig påmelding. Kurset starter klokken 0900 mandag 31. juli og avsluttes fredag 11. august. De andre dagene 0800-1400. Fagskolen Tinius Olsen registrerer din påmelding til sommerens mattekurs via innbetaling på bankkonto 1503 75 52248, Fagskolen Tinius Olsen, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg. I meldingsvinduet skriver du ”Sommerkurs matematikk 2017”. Husk også å skrive navnet ditt i meldingsvinduet. Oppmøte: klasserom 5111 ( 5. etasje)

Samlinger ( endringer kan forekomme!):

  • Gruppe 1 ( bygg, anlegg, data, elkraft og automatisering): uke 35,46,4,21
  • Gruppe 2 ( bil, maskin, mekatronikk, KEM): uke 36,47,5,22

Undervisning på nett starter i uke 37.

Timeplan for samlingen: blir sendt på e-post i uke 34.

Overnattinghttp://www.tinius.no/Kongsberg/Overnatting/

Semesteravgift: 4 500,-/pr. semester

Program: (blir lagt ut på skolens nettsider i juni )

Mer informasjon: http://www.tinius.no/Visjon/Fa-videreutdanning-pa-nett/

1. gruppe: bygg, anlegg, data, elkraft og automatisering

  • Skolestart er mandag 28. august, klokken 10.15 (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg)
  • 1. samling for ( bygg, anlegg, data, elkraft og automatisering):  uke 35 ( mandag-fredag). Avslutning av samlingen: Fredag kl. 15.30.

2. gruppe: bilteknikk, maskinteknikk, mekatronikk og KEM 

  • Skolestart er mandag 4.september, klokken 10.15 (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg)
  • 1. samling for ( bil, maskin, mekatronikk, KEM):  uke 36 ( mandag-fredag). Avslutning av samlingen: Fredag kl. 15.30.

Studenter, 2. kl., nettbasert

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Undervisning på nett starter i uke 36.

Samlinger ( endringer kan forekomme!): uke 37, 48, 6, 19  eller 20

Semesteravgift: 4 500,-/pr. semester


Studenter,  3. kl. og 4. kl. nettbasert

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Undervisning på nett starter i uke 36.

Samlinger ( endringer kan forekomme!): uke 38,49, 7 og 17

Semesteravgift: 4 500,-/pr. semester


Generell informasjon

Lån og stipend

Du som student ved fagskolen har anledning til å søke Statens lånekasse om økonomisk støtte til utdanning. Hvis du trenger hjelp, kan studieveileder  gi veiledning i utfylling av elektronisk søknadsskjema. 15. november 2017 er søknadsfristen for utdanningsstøtte for høstsemesteret 2017. Første utbetaling overføres når opptak/oppmøte, kontonummer og avtale om støtte er ok. Utbetalingen skjer tidligst ved semesterstart. Er du usikker på når du kan forvente å få første utbetaling, finner du oppdatert informasjon på lanekassen.no.

Printere/Utskrift/Kopiering

Når det gjelder vanlig utskrift til printere utplassert her på skolen, må du få kodet studentkortet. Dette blir gjort av IKT-avdeling.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Gjør deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Studentsamskipnaden i Buskerud - SIBU

SIBU har som hovedoppgave å sørge for et godt velferdstilbud for studenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestforld, Fagskolen og Folkeuniversitetet. SIBU har følgende velferdstilbud: Studentboliger, spisesteder, helserefusjon og sosialrådgivertjeneste, støtte til sosiale tiltak o.l. For mer informasjon se http://www.sibu.no/kongsberg/

Studieplaner

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Bygg-og-anlegg/

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Data/

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Elektro/

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Teknikk-og-industriell-produksjon/

Skolerute:

http://www.tinius.no/studenter/Skolerute/

 

Vel møtt på Kongsberg til høsten!


Publisert 27. april 2017, oppdatert 18. mai 2018.