Superbruker av webplattformen Omnijoin

Den japanske industrigiganten Brother kjøpte nylig opp webkonferansesystemet Omnijoin som Fagskolen Tinius Olsen benytter til online nettundervisning. Da de nye eierne ville møte sentrale kunder av systemet reiste de til Kongsberg.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skolen har benyttet konferanseplattformen siden 2008 og samler hver uke nærmere 150 studenter til undervisning via internett. Over årene har mange avanserte funksjoner blitt tatt i bruk, og Yoshiyuki Kondo, global utviklingssjef og Takuya Ito, global produktsjef var meget interessert i Tinius’ læreres erfaringer med Omnijoin og spesielt deres forslag til videre utvikling av systemet.

For Tinius utgjør online nettundervisning med Omnijoin en av tre pilarer som nettstudiene hviler på, de to andre er læringsplattformen It’s Learning og fysiske samlinger på campus.

For mere informasjon om webplattformen, se vår leverandør Meetcons hjemmesider http://meetcon.no/meetcon-i-undervisning.


Publisert 14. november 2014, oppdatert 9. juni 2015.